Kategorie Gruppe 1

HLM Fellner Erik

Amt: Gruppenkommandant

Dienstgrad: Hauptlöschmeister

Funktionen: Funker, Atemschutzträger

HFM Apaunig Leopold

Dienstgrad: Hauptfeuerwehrmann

Funktionen: Funker

HFM Gonzi Erich

Dienstgrad: Hauptfeuerwehrmann

Funktionen: Funker

HFM Janko Reinhold

Dienstgrad: Hauptfeuerwehrmann

Funktionen: Funker

HFM Klautzer Karl

Amt: Kassier

Dienstgrad: Hauptfeuerwehrmann

Funktionen: Funker, Kraftfahrer Maschinist

HFM Koglek Alfred

Dienstgrad: Hauptfeuerwehrmann

Funktionen: Funker, Kraftfahrer Maschinist

HFM Koglek Harald

Dienstgrad: Keine Angabe

Funktionen: Funker

HFM Krusch Franz

Dienstgrad: Hauptfeuerwehrmann

Funktionen: Funker, Atemschutzträger, Kraftfahrer Maschinist

HFM Pucher Roland

Dienstgrad: Hauptfeuerwehrmann

HFM Tschreppitsch Wolfgang

Amt: Schriftführer

Dienstgrad: Hauptfeuerwehrmann

Funktionen: Funker, Atemschutzträger